หน้าแรก ศาสนา

ศาสนา

5 วัดฮินดูใน “อินเดีย” ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม น่าไปเที่ยวสักครั้ง

ประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดูด้วยความศรัทธามานานกว่าห้าพันปีแล้ว ชาวอินเดียทุกยุคทุกสมัยจึงได้สร้างวัดและเทวสถานเพื่อเป็นการสักการะบูชาต่อเทพเจ้าอย่างเช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหมและพระพิฆเนศเป็นต้น ตลอด 5 สหัสวรรษทรัพยากรและกำลังคนจำนวนมากมายของอินเดียจึงถูกใช้ในการสร้างศาสนสถานเหล่านี้ ทำให้สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ยิ่งใหญ่ อลังการ และสวยงามอย่างสุดจะพรรณนา โชคเป็นของเราที่วัดเหล่านี้หลายแห่งหลงเหลือมาถึงปัจจุบันครับ ในโพสนี้ เรามาดูดีกว่าครับว่าจะมีที่ไหนบ้าง...

7 วัด “พระพิฆเนศ” ในอินเดียที่น่าเดินทางไปสักการะและบูชา

พระพิฆเนศ หรือ พระคเณศ (Ganesha) เป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่มีเศียรเป็นช้าง ชาวฮินดูในอินเดียตลอดจนถึงชาวไทยจำนวนมากบูชาพระพิฆเนศ เพื่อที่จะค้าขายอย่างราบรื่น และได้รับสิ่งที่ปรารถนาโดยปราศจากอุปสรรค รวมไปถึงได้โชคลาภสิริมงคลต่างๆ ด้วย สำหรับผู้ศรัทธาพระพิฆเนศในอินเดียแล้วนั้น นอกจากพวกเขาจะบูชาพระพิฆเนศที่บ้านแล้ว พวกเขายังเดินทางไปบูชาที่วัดสำคัญๆ ที่อุทิศให้กับพระพิฆเนศโดยตรงด้วย วัดเหล่านี้จะมีที่ใดบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

เทศกาล “ดิวาลี” เทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดู ซิกข์ และเชน

เทศกาล (Diwali) เป็นเทศกาลแห่งแสงสว่างที่มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในหมู่ชาวฮินดู ซิกข์ และเชน โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย สำหรับชาวฮินดูแล้ว ดิวาลีถือว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดในบรรดาเทศกาลทั้งหมด ที่มาของเทศกาลดิวาลี ดิวาลี มีที่มาจากคำว่าทิปะวะลิ (Dipavali) ในภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่าสายธารแห่งแสงสว่าง การเฉลิมฉลองจะให้ความสำคัญกับ...

6 สถานที่เที่ยวแห่ง “นครรัฐวาติกัน” ที่น่าไปยลโฉมความอลังการ

นครรัฐวาติกัน (Vatican City) มีสถานะเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ทุกด้านของประเทศแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยกรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี แม้ว่าจะเล็กมาก แต่วาติกันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทุกคนมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นสถานที่ประทับของพระสันตะปาปา หรือ โป๊ปองค์ปัจจุบัน แรงศรัทธาของชาวคริสต์นี้เองทำให้มีสิ่งก่อสร้างหลายแห่งที่สร้างขึ้นและตบแต่งโดยจิตรกรที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคหลายต่อหลายคน เรามาดูกันครับว่านครรัฐวาติกันมีอะไรให้เที่ยวบ้าง ...

ย้อนรอยมหาวิทยาลัย “นาลันทา” หนึ่งในสถานศึกษาแห่งแรกของโลก

มหาวิทยาลัยนาลันทา หรือ นาลันทามหาวิหาร (Nalanda Mahavihara) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา เพราะเป็นสถานศึกษาหลักที่พระภิกษุเดินทางมาศึกษาพระธรรมที่มีอายุมากถึงพันกว่าปี ความใหญ่โตอลังการของนาลันทาเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความรุ่งโรจน์ของพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งมีการเกิด ตั้งอยู่ ดับไป ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยนาลันทาเองก็ไม่อาจหลบเลี่ยงความจริงข้อนี้ได้เช่นกัน

เมื่อจักรพรรดิไดอาคลีเชียนปราบปราม “ชาวคริสต์” ครั้งใหญ่

ในศตวรรษที่ 3 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาใหม่ที่มีศาสนิกเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลาเพียง 50 ปี ระหว่างช่วงปี ค.ศ.250-300 ชาวคริสต์ในจักรวรรดิโรมันเพิ่มจาก 1.1 ล้านคนเป็น 6 ล้านคน ทำให้ศาสนิกศาสนาโรมันเดิมรู้สึกตื่นตระหนก เช่นเดียวกับพวกชนชั้นปกครองโรมันที่รู้สึกว่าไม่ได้การเสียแล้ว พวกเขาจึงเริ่มเรียกร้องให้จักรพรรดิโรมันปราบปรามชาวคริสต์ ทั้งนี้การปราบปรามชาวคริสต์เคยขึ้นมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ บางครั้งชาวคริสต์ถูกใส่ความว่าเป็นผู้กระทำความผิดเพื่อที่จะหาเหตุปราบปรามก็มีมาแล้ว...

7 เมืองศักดิ์สิทธิ์ใน “อินเดีย”ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือที่ใดบ้าง

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากกว่าหนึ่งพันล้านคน และเกือบทั้งหมดอยู่ในประเทศอินเดีย เช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็มีเมืองศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน เมืองศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เรียกรวมๆ กันว่า สัปตะปุริ (Sapta Puri) เรามาดูกันครับว่ามีที่ไหนบ้าง

5 “พระโพธิสัตว์” ผู้เป็นที่นับถืออย่างมากของชาวพุทธมหายาน

ถ้าท่านได้เคยเข้าไปในวัดจีน นอกจากเราจะเห็นพระพุทธรูปแล้ว เราจะยังเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์อยู่หลายองค์ แต่ละองค์อาจจะใหญ่และโดดเด่นกว่าพระพุทธรูปเสียอีก ทั้งนี้หลังจากที่ศาสนาพุทธได้แตกออกไปเป็นเถรวาทและมหายาน นิกายมหายานได้พัฒนาแนวคิดพระโพธิสัตว์ขึ้นมา และให้ความสำคัญกับพระโพธิสัตว์ (ผู้จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต) ยิ่งไปกว่าความเป็นอรหันต์ดังที่ปรากฏในนิกายเถรวาทที่เป็นที่นับถือในประเทศไทย สำหรับพระโพธิสัตว์หลักที่ชาวพุทธนิกายมหายาน (เป็นที่นับถือในจีน...
error: Content is protected !!