การศึกษาIvy League คืออะไร? ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง?

Ivy League คืออะไร? ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง?

Ivy League (ไอวี่ลีก) เป็นชื่อที่อยู่คู่กับวงการการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนาน เดิมทีแล้ว Ivy League คือกลุ่มของมหาวิทยาลัยเอกชนทั้งแปดในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแข่งขันกีฬา

แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศด้วย ในเวลาต่อมา Ivy League จึงกลายเป็นคำที่กล่าวถึงมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ในลักษณะเชิงยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นยอดที่ให้การศึกษาชั้นเอก หรือยอดเยี่ยม และมีการแข่งขันสูงมากเพื่อให้ได้เข้าเรียน

อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League จะเหนือกว่ามหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมหาวิทยาลัยชั้นยอดหลายแห่งที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Ivy League ด้วยเช่นกัน อาทิเช่น Stanford, MIT, Caltech, Berkeley, John Hopkins เป็นต้น

เรามาดูกันดีกว่า มหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League มีอะไรบ้าง โดยลำดับที่ 1 ถึง 8 จะเรียงตามตัวอักษรนะครับ

หมายเหตุ: % ของผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในบทความคือระดับปริญญาตรี

1. Brown

Brown หรือ Brown University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Providence รัฐ Rhode Island ประเทศสหรัฐอเมริกา

Robinson Hall, Brown University By chensiyuan , CC BY-SA 4.0,

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งในปี ค.ศ.1764 (ก่อนกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แตกเป็นเวลา 3 ปี) Brown เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศที่รับนักศึกษาโดยไม่สนใจสถานะของศาสนาของผู้สมัคร ทำให้ Brown ยึดมั่นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของนักเรียนนับตั้งแต่บัดนั้น

จุดเด่นสำคัญของ Brown ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นคือ คอนเซ็ปต์ Open Curriculum ซึ่งหมายความว่า Brown จะไม่บังคับนักศึกษาให้ลงเรียนในวิชาใดๆเลย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนทุกวิชาได้ด้วยตัวเอง

อย่างไรก็ดีสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตามคือ นักศึกษาต้องเลือกเรียนให้ได้ครบ 30 คลาสและเรียนให้ครบสายวิชาที่ตัวเองเลือกไว้ (concentration) ในช่วงเวลา 8 เทอม ซึ่งถือว่าข้อบังคับน้อยกว่ามหาวิทยาลัยอเมริกันอื่นๆ มาก

Brown เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมาก ในปีที่ผ่านมามีผู้สมัครประมาณ 8% เท่านั้นที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

เว็บไซต์: Brown

2. Columbia

Columbia หรือ Columbia University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานครนิวยอร์ก รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Low Library, Columbia University

เดิมทีมหาวิทยาลัยนี้ก่อตั้งในนาม King’s College ในปี ค.ศ.1754 (ก่อนกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เป็นเวลา 13 ปี) แต่เปลี่ยนชื่อเป็น Columbia หลังจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ

แนวทางการศึกษาของ Columbia ตรงกันข้ามกับ Brown โดยสิ้นเชิง นั่นคือ Columbia ใช้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่า “Core Curriculum” กล่าวคือนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับจำนวนมากตลอดเวลา 4 ปี ไม่ว่าคุณจะเลือกสาขาวิชาอะไรก็ตาม คุณก็ไม่มีวันหนีพ้นวิชาเหล่านี้ไปได้ ทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่านักศึกษาแต่ละคนควรจะมีความรู้รอบด้านในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง วิชาเหล่านี้จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความคิดความอ่านส่วนบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตต่อไป

ในปีที่ผ่านมา Columbia เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงที่สุดเป็นลำดับ 2 ในกลุ่ม Ivy league ผู้สมัครเพียง 6% เท่านั้นจะได้รับการตอบรับเข้าเรียน

เว็บไซต์: Columbia

3. Cornell

Cornell หรือ Cornell University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Ithaca รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

Cornell University By sach1tb – , CC BY-SA 2.0,

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1865 (ในสมัยรัชกาลที่ 4) โดย Ezra Cornell และ Andrew Dickson White ทั้งนี้ Cornell มีปรัชญาการศึกษาว่าต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศาสตร์ทุกประเภทที่มีในโลกไม่ว่าจะเป็นวิทย์หรือศิลป์ และสนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและตั้งคำถามด้วย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงมีคลาสที่หลากหลายมาก และมีโรงเรียนเฉพาะทางหลายแห่งด้วยกัน

อย่างไรก็ดีด้วยความที่อยู่ในเมืองเล็กๆ ทำให้ธรรมชาติในบริเวณโดยรอบของ Cornell สวยงามมาก ใกล้กับมหาวิทยาลัยยังมีเขตอนุรักษ์พันธุ์กวางด้วย

ปัจจุบัน Cornell เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาเพียง 11% ของผู้สมัครทั้งหมดเท่านั้น

เว็บไซต์: Cornell

4. Dartmouth

Dartmouth หรือ Dartmouth College เป็นวิทยาลัยในเมือง Hanover รัฐ New Hampshire ประเทศสหรัฐอเมริกา

Dartmouth College

วิทยาลัยก่อตั้งในปี ค.ศ.1769 (หลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เป็นเวลา 2 ปี) เดิมทีวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาชาวอเมริกันพื้นเมืองเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และวิถีชีวิตแบบตะวันตก แต่ทางวิทยาลัยได้สลัดความเป็นโรงเรียนศาสนาและกลายเป็นมหาวิทยาลัยเต็มตัวในเวลาต่อมา

Dartmouth เป็นวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับแนวคิด liberal arts และอนุญาตให้นักเรียนสามารถสร้างสาขาที่ต้องการจะเรียนจากสาขาต่างๆได้เอง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยมากอีกด้วย

ตัววิทยาลัยอยู่ในเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ Dartmouth เป็นวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงมาก มีเพียง 9% ของผู้สมัครเท่านั้นที่จะได้รับการตอบรับเข้าเรียน

เว็บไซต์: Dartmouth

5. Harvard

Harvard หรือ Harvard University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Cambridge (ใกล้กับบอสตัน) รัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard Yard

มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1636 (ในรัชกาลพระเจ้าปราสาททอง) เดิมทีตัวมหาวิทยาลัยถูกดูแลโดยบาทหลวงและนักบวชในศาสนาคริสต์ แต่ได้กลายสภาพเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปในเวลาต่อมา

ในปัจจุบัน Harvard ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกอยู่บ่อยครั้ง ห้องสมุดของ Harvard เป็นห้องสมุดที่ใหญ่กว่าห้องสมุดของมหาวิทยาลัยใดๆ ในโลก

สำหรับเรื่องการเรียนแน่นอนว่าเข้มข้น Harvard มีวิชาบังคับอยู่หลายวิชาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ รวมไปถึงการเขียน และการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วย

Harvard เป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ายากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (สูสีกับ Stanford) โดยมหาวิทยาลัยจะตอบรับผู้สมัครเพียง 5% เท่านั้น

เว็บไซต์: Harvard

6. Princeton

Princeton หรือ Princeton University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Princeton รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา

Holder Hall, Princeton University By popejon2 , CC BY 2.0,

เดิมทีมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนามว่า College of New Jersey ในปี ค.ศ.1746 (รัชกาลพระเจ้าบรมโกศ) แต่ไม่ได้ตั้งอยู่สถานที่ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยย้ายมายังเมือง Princeton ในปี ค.ศ.1756 และเปลี่ยนชื่อเป็น Princeton University ในปี ค.ศ.1896

แนวคิดของ Princeton เป็นแบบ liberal arts เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆหลายแห่ง แต่มหาวิทยาลัยปรารถนาจะให้นักศึกษาแต่คนได้ตระหนักว่าพวกเขาแต่ละคนควรจะอุทิศตนเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อมนุษยชาติ การศึกษาของที่นี่จึงเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และอื่นๆ อีกมากมาย

การแข่งขันเพื่อแย่งเข้า Princeton อยู่ในระดับสูงมาก นั่นคืออยู่ในระดับประมาณ 5%

เว็บไซต์: Princeton

7. University of Pennsylvania

University of Pennsylvania หรือเรียกสั้นๆ ว่า Penn หรือ UPenn เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League ที่ตั้งอยู่ในเมือง Philadelphia รัฐ Pennsylvania

“The Quad”, University of Pennsylvania By Bryan Y.W. Shin, CC BY-SA 3.0,

Penn ก่อตั้งในปี ค.ศ.1740 (ในรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ) โดยเบนจามิน แฟลงคลิน ทำให้ Penn เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกา แฟลงคลินปรารถนาจะสร้างมหาวิทยาลัยที่สร้างผู้นำในด้านการค้า รัฐศาสตร์ และการช่วยเหลือส่วนรวม

มหาวิทยาลัยได้สืบสานแนวคิดของแฟลงคลินต่อมา วิทยาลัยแพทย์และวิทยาลัยธุรกิจของ Penn เป็นวิทยาลัยแห่งแรกในอเมริกา ทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับสาขาวิชาทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาลัย Wharton ของ Penn เป็นวิทยาลัยธุรกิจไม่กี่แห่งในอเมริกาที่รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปัจจุบัน Penn มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันที่สูงที่สุดในอเมริกา แค่ 8% ของผู้สมัครทั้งหมดเท่านั้นที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์: Penn

8. Yale

Yale หรือ Yale University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง New Haven รัฐ Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา

Yale University By Shmitra , CC BY-SA 3.0,

ตัวมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1701 (รัชกาลพระเพทราชา) ในอดีต Yale เคยเป็นวิทยาลัยทางศาสนา แต่ได้พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยและย้ายมาอยู่ที่เมือง New Haven ในปี ค.ศ.1716

หลังจากย้ายสถานที่ได้ไม่นาน มหาวิทยาลัยก็ได้ชื่อใหม่ว่า “Yale” เพื่อเป็นการตอบแทนที่ Elihu Yale ประธานของบริษัท British East India Company ได้ให้เงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย

Yale สนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละคนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะความรู้และทักษะใหม่ๆ ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาสามารถใช้ได้นั้นมีมากมายมหาศาล

ไม่เพียงเท่านั้น Yale ยังจัดสรรให้นักศึกษาอยู่ใน residential college แห่งใดแห่งหนึ่งใน 14 แห่ง เพื่อที่นักศึกษาจะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ และได้พูดคุยกันเองมากขึ้น ทำให้มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อย่าง Yale เหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่ง

Yale เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสถิติการแข่งขันที่มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่ง ผู้สมัครที่ติดมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีเพียง 6% เท่านั้น

เว็บไซต์: Yale

ส่งท้าย

สถิติต่างๆ นำมาจาก US News Education

บทความการศึกษา

Victory Tale ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปโพสที่ใดทุกกรณี การฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย

error: Content is protected !!