ประวัติศาสตร์ความฟุ่มเฟือยของ "เชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศส"ที่ทำให้ท้องพระคลังวอดวาย

ความฟุ่มเฟือยของ “เชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศส”ที่ทำให้ท้องพระคลังวอดวาย

ราชวงศ์ที่ปกครองฝรั่งเศสในช่วงก่อนการปฏิวัติคือ ราชวงศ์ Bourbon ถึงแม้พระเจ้าหลุยส๋ที่ 16 จะทรงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่พระราชวงศ์องค์อื่นๆ ฟุ่มเฟือยอย่างหาที่เปรียบมิได้ โดยเฉพาะพระมเหสี พระนางมารีอังตัวเนต (Marie Antoinette) และ พระอนุชาชาร์ลส์ที่ดำรงตำแหน่งเป็น เคานท์แห่งอาทัวร์ (Count of Artois)

ตัวอย่างของความฟุ่มเฟือยมีดังต่อไปนี้

แวร์ซายส์ By Photo: Myrabella / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0,

พระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles) เป็นพระราชวังที่สกปรกเพราะเต็มไปด้วยมูลสัตว์ น้ำเน่า และของเสียมากมาย พวกราชนิกูลชาวฝรั่งเศสจึงสวมใส่รองเท้าทุกคน ซึ่งรองเท้าเหล่านี้จะมีอายุการใช้งานเพียง 1-2 วันเท่านั้น เมื่อเริ่มสกปรกพวกเขาจะทิ้งทันทีและตัดคู่ใหม่ แต่ละคู่แน่นอนว่าต้องเป็นรองเท้าอย่างดี เคานต์แห่งอาทัวร์ (Count of Artois) ทรงเคยใช้รองเท้าถึง 365 คู่ในเวลา 1 ปี นั่นหมายความว่าทรงเปลี่ยนรองเท้าใหม่ทุกวัน

เคานต์แห่งอาทัวร์ผู้นี้ทรงใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายจนมีหนี้มหาศาลถึง 21,000,000 ลีฟ ในขณะที่เคานต์เทสแห่งโปรวองซ์ก็มีหนี้ถึง 10,000,000 ลีฟ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จึงจำต้องจ่ายหนี้ให้ทั้งสองทั้งหมด เพราะว่าทั้งสองไม่มีปัญญาจะหาจะจ่ายได้

เคานท์แห่งอาทัวร์

บุคคลที่เป็นบุคคลฟุ่มเฟือยตัวอย่างในราชวงศ์ฝรั่งเศสคือ พระนางมารีอังตัวเนต ในปี ค.ศ 1776 พระนางทรงได้รับเงินสำหรับซื้อเสื้อผ้าปีละ 150,000 ลีฟ ภายในเวลาไม่นานนอกจากพระนางจะใช้เงินดังกล่าวจนหมดแล้ว พระนางยังติดค้างค่าเสื้่อผ้าอยู่อีก 500,000 ลีฟ แต่ก็ยังไม่หนำใจ พระนางยังทรงซื้อสร้อยคอเพชรมูลค่า 400,000 ลีฟมาประดับพระศออีก พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ทรงจำต้องจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกินมานี้ให้ทั้งๆ ที่ท้องพระคลังกำลังมีปัญหาขาดแคลน

พระนางมารีอังตัวเนตและเหล่าราชนิกูลยังทรงโปรดปรานในการเล่นการพนัน พระนางทรงหมดเงินไปกับการพนันหลายแสนลีฟต่อปี ชีวิตของชนชั้นสูงฝรั่งเศสในเวลานั้น โดยเฉพาะเหล่าสตรีนั้นไม่มีอะไรมาก นอกจากนอนตื่นเที่ยง นัดเจอมาปาร์ตี้กินดื่มอย่างหรูหราอย่างดึกดื่น พระนางมารีอังตัวเน็ตจึงทรงหมดเงินจำนวนมหาศาลไปกับกิจวัตรพวกนี้ในแต่ละวัน

แต่ทว่า ถึงแม้พระนางมารีอังตัวเนตจะทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความฟุ่มเฟือย แต่พระนางไม่ใช่ผู้ที่ฟุ่มเฟือยที่สุด เหล่าพระมาตุจฉาของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 เคยใช้เงิน 3 ล้านลีฟ (Livres) ในเวลา 6 สัปดาห์ไปกับการไปท่องเที่ยวภาคใต้ของฝรั่งเศส ในขณะที่คนธรรมดาทั่วไปจะมีรายได้เพียง 0.75-3 ลีฟต่อวันเท่านั้น

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือ มีความเชื่อผิดๆ ว่าพระนางมารีอังตัวเนตเป็นผู้นำสังคมฝรั่งเศสไปสู่ความฟุ่มเฟือย แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย สังคมชนชั้นสูงของฝรั่งเศสในเวลานั้นฟุ่มเฟือยอย่างมากมานานแล้ว พระนางเพียงแค่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมฟุ่มเฟือยของฝรั่งเศสต่างหาก

ขณะที่ชนชั้นสูงกำลังเสวยสุขอยู่นั้น ประชาชนชาวฝรั่งเศสยี่สิบล้านคนกำลังทำงานอย่างหนัก เพื่อปรนเปรอชนชั้นสูงเหล่านี้ โดยแทบไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงใดๆ ในการบริหารประเทศเลย แม้แต่สักนิดเดียว อีกผู้หนึ่งที่น่าสงสารคือ พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ที่ต้องทรงจ่ายเงินให้เชื้อพระวงศ์เหล่านี้ ทั้งๆ ที่พระองค์มิใช่คนฟุ่มเฟือย

ในช่วงปี ค.ศ 1780 ท้องพระคลังของฝรั่งเศสก็หมดสภาพ เพราะความฟุ่มเฟือย และการเข้าร่วมในสงครามประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ปัญหาเศรษฐกิจปรากฏไปทั่วแผ่นดินฝรั่งเศส และเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การลุกฮือในเวลาต่อมาในที่สุด

บทความการศึกษา

Victory Tale ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปโพสที่ใดทุกกรณี การฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย

error: Content is protected !!