ท่องเที่ยวย่างกุ้ง (Yangon) อดีตเมืองหลวงพม่ามีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง?

ย่างกุ้ง (Yangon) อดีตเมืองหลวงพม่ามีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง?

ย่างกุ้ง (Yangon) หรือร่างกุ้ง (Rangoon) เป็นอดีตเมืองหลวงของพม่าตั้งแต่สมัยอาณานิคม เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพม่าเพราะเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หนึ่งในห้ามหาบูชาสถานสูงสุดของชาวพุทธพม่า

ในโพสนี้ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ทราบว่าย่างกุ้งมีสถานที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง แต่ก่อนอื่นขออนุญาตอธิบายข้อมูลของเมืองให้ทุกคนได้ทราบก่อนครับ

พระมหาเจดีย์ชเวดากองในย่างกุ้ง Image by erer ererer from Pixabay

รู้จักย่างกุ้ง (Yangon)

ย่างกุ้ง (Yangon) หรือชื่อเก่าว่าร่างกุ้ง (Rangoon) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของพม่า และเป็นเมืองหลวงของประเทศพม่าหลังได้รับอิสรภาพจนถึงปี ค.ศ.2006 ที่เมืองหลวงถูกย้ายไปตั้งที่เมืองเนย์ปิดอ (Naypyidaw) สถานะในปัจจุบันของย่างกุ้งจึงเป็นเมืองหลวงของเขตย่างกุ้ง (Yangon Region) เท่านั้น

ประวัติความเป็นมาของย่างกุ้งสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 11 ชาวมอญที่อาศัยอยู่แถบนี้ได้สร้างเมืองขึ้นเหนือที่ราบลุ่มแม่น้ำย่างกุ้งอันอุดมสมบูรณ์ และขนานนามเมืองแห่งนี้ว่าเมือง “ตะเกิง” (Dagon)

ความศรัทธาของชาวพม่าในย่างกุ้ง Image by LuisValiente from Pixabay

ในช่วงศตวรรษที่ 15 พระนางเชงสอบูแห่งหงสาวดีได้สร้างพระราชวังใกล้กับเจดีย์ชเวดากองที่เมืองตะเกิง อย่างไรก็ดีเมืองตะเกิงยังไม่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์พม่าเหมือนกับเมืองที่อยู่ใกล้กันอย่างเมืองแปร (Prome) เมืองหงสาวดี (Pegu) หรือเมืองสิเรียม (Thanlyin)

จนกระทั่งในศตวรรษที่ 18 ตะเกิงได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และมีพ่อค้าชาวตะวันตกมาค้าขายมากมาย พวกคนเหล่านี้ได้ต่อสู้ป้องกันไม่ให้พระเจ้าอลองพญา มหาราชพม่าเข้าตีเมืองได้ ทำให้พระเจ้าอลองพญาต้องใช้เวลานานเกือบปีกว่าจะพิชิตเมืองได้สำเร็จ

แม้จะใช้ความยากลำบากมากในการตีเมือง พระเจ้าอลองพญาไม่ได้ทำลายเมืองตะเกิงแต่อย่างใด แต่กลับนำประชาชนมาอยู่อาศัยเพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อจากตะเกิงเป็นย่างกุ้ง

ในช่วงปี ค.ศ.1824-1826 กองทัพอังกฤษรุกรานพม่าด้วยการยกทัพเรือมาตีเมืองย่างกุ้ง และเอาชนะกองทัพพม่าได้อย่างเด็ดขาดที่เมืองนี้ (สมรภูมิอยู่ใกล้กับเจดีย์ชเวดากอง) หลังจากสงครามสงบ อังกฤษได้คืนย่างกุ้งให้กับพม่าไป และไปยึดตะนาวศรีและยะไข่ไว้แทน

ร่างกุ้งในสมัยอาณานิคม

อย่างไรก็ดีในสงครามครั้งที่สอง กองทัพอังกฤษได้กลับมาใหม่และผนวกย่างกุ้งเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมของตน และได้พัฒนาย่างกุ้งให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายในทะเลอันดามัน ต่อมาเมื่ออังกฤษผนวกพม่าทั้งหมดได้สำเร็จในปี ค.ศ.1881 ย่างกุ้งก็ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมพม่าของอังกฤษ (British Burma) ด้วย ในช่วงนี้ย่างกุ้งมีชื่อว่าร่างกุ้ง หรือ แรงกูน (Rangoon)

อังกฤษได้วางโครงสร้างพื้นฐาน เปิดมหาวิทยาลัย และสร้างโรงพยาบาลที่ร่างกุ้ง ทำให้ในเวลานั้นร่างกุ้งเป็นเมืองที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อย่างไรก็ดีในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กระแสเรียกร้องเอกราชได้ถือกำเนิดขึ้นในร่างกุ้ง และนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ แต่สงครามโลกครั้งที่ 2 กลับเกิดขึ้นเสียก่อน การประท้วงจึงจบลงไปเพราะร่างกุ้งถูกยึดครองโดยกองทัพญี่ปุ่น

Rangoon ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 By Glenn S. Hensley, Wikipedia, Public Domain

อังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าในปี ค.ศ.1948 ทุกอย่างเหมือนจะดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งพม่าถูกปกครองโดยนายพลเนวินในช่วงปี ค.ศ.1962-1988 ช่วงเวลา 26 ปีนี้เป็นจุดเปลี่ยนของร่างกุ้ง เพราะตัวเมืองได้รับการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองในสมัยอาณานิคมหายไปแทบจะหมดสิ้น

อย่างไรก็ดีในช่วงทศวรรษ 1990 รัฐบาลพม่าเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ทำให้ร่างกุ้งเริ่มกลับมามีการพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง ช่วงนี้เองรัฐบาลพม่าก็ได้เปลี่ยนชื่อจากร่างกุ้งกลับมาเป็นย่างกุ้ง ชื่อในอดีตที่พระเจ้าอลองพญาเคยตั้งไว้

ในปี ค.ศ.2006 ย่างกุ้งพ้นสภาพเมืองหลวงของพม่า เพราะรัฐบาลได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เนย์ปิดอ แต่ย่างกุ้งยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของพม่าครับ

ถัดไปเราไปดูกันดีกว่าครับ เมืองย่างกุ้งมีสถานที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธพม่าทั้งมวล และเป็นศาสนสถานที่ได้รับการเคารพนับถือสูงสุดด้วย

ตำนานที่เกี่ยวกับเจดีย์ชเวดากองมีมากมาย บ้างว่าเจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยตปุสสะและภัลลิกะ ผู้ที่ได้รับมอบเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้าได้เดินทางกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนของตนแถบนี้ (น่าจะแปลว่าจริงๆแล้วทั้งสองเป็นชาวพม่า)

ตปุสสะและภัลลิกะได้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นด้วยการสนับสนุนของกษัตริย์ เจดีย์แห่งนี้จึงได้เก็บรักษาเส้นพระเกศาและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ในภัททรกัลป์เอาไว้ด้วย

เจดีย์ชเวดากอง Image by Sharon Ang from Pixabay

อย่างไรก็ดีนักประวัติศาสตร์พม่าได้วิเคราะห์ดูจากหลักฐานที่พบเจอ และเชื่อได้ว่าตัวเจดีย์น่าจะสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 6-10 ทำให้มีอายุประมาณ 1,000-1,500 ปี และเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงของชาวพม่ามาถึงปัจจุบัน

ส่วนประเด็นที่ว่าเจดีย์ชเวดากองสร้างขึ้นจากทองคำที่กองทัพพม่านำไปจากอยุธยานั้นเป็นเรื่องแต่ง เพราะเจดีย์ถูกปิดด้วยทองคำมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษก่อนที่สุโขทัยและอยุธยาจะเกิดขึ้นมาเสียอีก และไม่มีหลักฐานใดๆ ที่อธิบายว่าประเด็นนี้เป็นจริงเลยแม้แต่น้อย

ในปัจจุบันเจดีย์ชเวดากองมีความสูง 99 เมตร และตั้งอยู่บนเนินเขาสิงคูตระ ทำให้ตัวเจดีย์โดดเด่นเป็นสง่าเหนือเมืองย่างกุ้งอย่างชัดเจนเลยครับ รายรอบองค์เจดีย์ใหญ่มีเจดีย์ย่อยและพระพุทธรูปที่สวยงามประณีตตั้งอยู่ด้วย

เจดีย์ชเวดากองในยามค่ำคืน By Z3144228, CC BY-SA 4.0,

จากที่ได้ชมมา ผมว่าในช่วงตอนกลางคืนองค์เจดีย์สวยมาก เพราะมีการเปิดไฟทำให้มีความเปล่งปลั่ง แถมบางครั้งยังมีแสงสะท้อนสีต่างๆ ออกจากบริเวณยอดของเจดีย์ด้วย เนื่องจากด้านบนของเจดีย์รักษาอัญมณีที่ผู้บริจาคไว้อยู่มากมายครับ

ก่อนที่คุณจะขึ้นไปสักการะองค์เจดีย์ได้ คุณจะต้องถอดรองเท้าไว้ที่ด้านหน้าทางเข้า แม้ว่าพื้นรอบเจดีย์จะสะอาด เพราะมีคนทำความสะอาดตลอดเวลา แต่เท้าคุณจะรู้สึกสากๆอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมแนะนำให้นำผ้าเปียกไปเช็ดเท้าด้วยครับ

2. วัดพระนอนเจาทัตยี

วัดพระนอนเจาทัตยี (Chaukhtatgyi Buddha Temple) วัดอันเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่มีความยาวมากกว่า 66 เมตร ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในพม่า

พระนอนเจาทัตยี By Paul Mannix, Flickr, CC By 2.0

องค์พระสร้างขึ้นด้วยศิลปะพม่าทั้งองค์อย่างประณีต ทำให้มีความสวยงามอ่อนช้อย และเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแขนงนี้เลยครับ

เท้าสองข้างขององค์พระพุทธรูปมีสัญลักษณ์ 108 แบบที่แตกต่างกัน นั่นแสดงถึงชาติ 108 ชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครับ

สัญลักษณ์ทั้ง 108 แบบ By Paul Mannix, Flickr, CC By 2.0

3. ทะเลสาบคันดอจีและเรือการเวก

ทะเลสาบคันดอจี (Kandawgyi Lake) เป็นทะเลสาบที่ตั้งอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเดินทางมาชมเรือการเวก (Karaweik) เรือขนาดใหญ่ซึ่งเหมือนพระราชวังลอยกลางน้ำ ตัวเรือมีสีทองและมีความสวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืน ทั้งนี้คุณสามารถเข้าไปรับประทานอาหารและชมการแสดงบนเรือได้ด้วยครับ

Karaweik By Thrillseekr, CC BY 2.0,

4. วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Swe Taw Myat Pagoda) หรือเจดีย์สเวตอมยัต เป็นเจดีย์ที่เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า ตัวเจดีย์สร้างขึ้นตามศิลปะพุกาม ศิลปะเก่าแก่ของพม่า ทำให้ทั้งด้านนอกด้านในของเจดีย์สวยงามเหลืองอร่ามไปด้วยสีทอง

คุณสามารถเดินเข้าไปสักการะพระเขี้ยวแก้วด้านในเจดีย์ได้ รายรอบองค์พระเขี้ยวแก้วจะมีพระพุทธรูปที่สวยงามล้อมรอบให้คุณได้บูชาและขอพรครับ

5. เจดีย์โบตะตาว

เจดีย์โบตะตาว (Botataung Pagoda) เป็นหนึ่งในเจดีย์ที่คนไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวมากที่สุด เจดีย์แห่งนี้เชื่อกันว่ามีอายุถึง 2,500 ปีและเก็บรักษาเส้นพระเกศาของพระพุทธเจ้า ภายในมีพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามินดง และถวายให้กับเจดีย์แห่งนี้ โดยผ่านการยินยอมของอังกฤษ (เพราะในรัชสมัยของพระเจ้ามินดง ย่างกุ้งเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปแล้ว)

เจดีย์โบตะตาว By Photo: Marcin Konsek, CC BY-SA 4.0,

อย่างไรก็ดีที่คนไทยชอบไปก็เพราะมีรูปปั้นของ นัตโบโบยี หรือที่เรียกกันว่า “เทพทันใจ” ตั้งอยู่ด้วย มีความเชื่อว่าถ้าขอพรกับเทพทันใจแล้วจะสมความปรารถนาอย่างรวดเร็ว แต่จากที่ผมเคยไปขอมาแล้ว ตอนนี้ผ่านไปเกือบ 10 ปีก็ยังไม่เป็นจริงแต่อย่างใด 555

นัตโบโบยี By Hintha, CC BY-SA 3.0,

6. ตลาดสก็อต

ตลาดสก็อต (Scott’s Market) หรือ Bogyoke Aungsan Market เป็นตลาดขายของที่ระลึก สิ่งทอ ภาพวาด ของชำร่วย รวมไปถึงอัญมณีเลื่องชื่อของพม่าอย่างหยก

ตัวตลาดตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่สมัยปี ค.ศ.1926 ที่สร้างขึ้นตามศิลปะสมัยอาณานิคมครับ

Bogyoke Market (ตลาดสก็อต) By C1815

เวลาซื้อของที่ตลาดแห่งนี้อย่าลืมต่อรองครับ เพราะว่าราคาอาจจะลดได้ครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว

7. เจดีย์ Kaba Aye

Kaba Aye Pagoda เป็นเจดีย์ที่เพิ่งจะสร้างเสร็จในปี ค.ศ.1952 ทำให้ตัวเจดีย์ใหม่มากถ้าเทียบกับเจดีย์นับพันปีของพม่า เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นอย่างประณีตเพื่อใช้เชื่อมกับถ้ำมหาปัสสนากุหา (Maha Pasana Guha Cave) ซึ่งใช้จัดการทำสังคายนาครั้งที่ 6 ครับ ซึ่งถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์อีกเช่นเดียวกัน

Kaba Aye Pagoda By C1815

ในเวลาต่อมาถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ใช้สอบพระไตรปิฎกแก่พระสงฆ์ที่เข้ารับการสอบ ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบจะต้องจำพระไตรปิฎกได้อย่างจัดเจนครบถ้วนทุกตัวอักษรครับ

8. เจดีย์สุเล

เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) เป็นเจดีย์ซึ่งเชื่อกันว่ามีอายุมากถึง 2,500 ปี และเชื่อกันว่าเก่าแก่กว่าเจดีย์ชเวดากองเสียอีก แต่เล็กกว่ามาก เพราะตัวเจดีย์สามารถตั้งอยู่ที่กลางสี่แยกบริเวณเมืองใหม่ย่างกุ้ง และถูกโอบล้อมโดยสิ่งก่อสร้างยุคอาณานิคมและตึกใหม่ที่เพิ่งสร้างครับ

เจดีย์สุเล By Maungthargi , CC BY-SA 4.0,

ลักษณะของเจดีย์สุเลเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม และถูกปกคลุมด้วยทองคำอย่างสวยงาม ด้านในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ครับ

9. วัดงาทัตยี

วัดงาทัตยี (Nga Htat Gyi Temple) เป็นวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดสูงเกือบ 14 เมตรประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ องค์พระพุทธรูปใส่เครื่องทรงเต็มยศของกษัตริย์ตามแบบพม่า และอยู่ในท่านั่งสมาธิเพชรครับ

พระใหญ่ที่วัดงาทัตยี By Rainy City, Flickr, CC By ND 2.0

ชาวพม่านิยมเดินทางมาไหว้พระและสวดมนต์กันขอพรกันที่นี่อยู่เป็นประจำครับ

10. สถานที่เที่ยวอื่นๆ

นอกจากสถานที่เหล่านี้แล้ว ย่างกุ้งยังมีสถานที่อื่นๆ ที่น่าสนใจครับ อาทิเช่น

 • National Museum
 • Maha Wizaya Pagoda
 • Inya Lake
 • Wet Market
 • St. Mary’s Cathedral

ไปเที่ยวย่างกุ้ง (Yangon) อย่างไรดี

ปัจจุบันบริษัททัวร์ไทยที่จัดทัวร์ย่างกุ้ง (Yangon) หรือทัวร์พม่าตอนใต้มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทัวร์เหล่านี้มีตั้งแต่ 3-4 วันไปจนถึง 5-6 วันซึ่งจะรวมพุกาม และมัณฑะเลย์เข้าไปด้วย

โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าการไปทัวร์พม่าถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะว่าการคมนาคมของพม่าแย่มาก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพรถ หรือถนน การหาวิธีเดินทางไปที่ต่างๆเองแม้ว่าจะทำได้ แต่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ทัวร์พม่าเองก็ราคาไม่แพงมากนักด้วยครับ

แต่ถ้าคุณจะไปเที่ยวย่างกุ้งเอง คุณสามารถไปได้โดยบินตรงไปจากประเทศไทย สายการบินที่ให้บริการมีหลากหลายอาทิเช่น

 • MAI
 • Bangkok Airways
 • Myanmar National Airlines
 • Thai AirAsia
 • Nok Air
 • Thai LionAir
 • Thai Airways

ในการเดินทางจะบินตรงจากกรุงเทพไปยังย่างกุ้ง โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 15 นาทีก็ถึงแล้วครับ

[sc name=”travelthai” ][/sc]

บทความการศึกษา

Victory Tale ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปโพสที่ใดทุกกรณี การฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย

error: Content is protected !!