ท่องเที่ยว8 สถานที่เที่ยวใน "อิสตันบูล" ที่สวยงาม อลังการ ยิ่งใหญ่ น่าถ่ายรูป

8 สถานที่เที่ยวใน “อิสตันบูล” ที่สวยงาม อลังการ ยิ่งใหญ่ น่าถ่ายรูป

อิสตันบูล (Istanbul) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศตุรกีในปัจจุบัน และตั้งอยู่ที่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัสซึ่งเป็นพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย

เมืองแห่งนี้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เพราะเคยเป็นเมืองหลวงของหลายอาณาจักร รวมแล้วกินเวลานานมากกว่า 1,600 ปี จนกระทั่งการสถาปนาสาธารณรัฐตุรกีในปี ค.ศ.1923 ที่อตาเติร์ก ผู้นำตุรกีได้สนับสนุนให้ย้ายเมืองหลวงไปยังอังการา (Ankara) ทำให้ระยะเวลาการเป็นเมืองหลวงของอิสตันบูลจบลงแต่เพียงเท่านั้น

ด้วยความที่เป็นเมืองหลวงยาวนานขนาดนี้ อิสตันบูลจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่สวยงามและอลังการ จะมีที่ไหนบ้าง เราไปดูกันเลยดีกว่าครับ

1. Hagia Sophia

Hagia Sophia หรือ Aya Sofya เป็นสิ่งก่อสร้างที่อายุเก่าแก่มากถึงเกือบ 1,700 ปี และมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจไม่น้อย

Hagia Sophia By Cybjorg – Own work, CC BY-SA 2.5,

สิ่งก่อสร้างแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ.360 ในช่วงที่จักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบแซนไทน์ตั้งเมืองหลวงอยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople เป็นชื่อเก่าของอิสตันบูล) ต่อมาในปี ค.ศ.537 จักรพรรดิจัสติเนียนที่ 1 ได้สถาปนา Hagia Sophia ให้มีสถานะเป็นโบสถ์หรือมหาวิหารขนาดใหญ่ในศาสนาคริสต์

อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดความแตกแยกทางศาสนาระหว่างตะวันตก-ตะวันออก ตัวโบสถ์ก็ได้เป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายกรีกออโธดอกซ์ (ฝั่งตะวันออก) ซึ่งเป็นศาสนาที่ชาวไบแซนไทน์ส่วนใหญ่นับถือ

จากตำนานเก่าแก่เชื่อว่าในเวลานั้น Hagia Sophia งดงามมาก งามเสียจนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวคีฟสกา รุส บรรพบุรุษของชาวรัสเซียเลือกนับถือศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์เลยทีเดียว

อย่างไรก็ตามเมื่อนักรบครูเสดปล้นสะดมกรุงคอนสแตนติโนเปิล พวกเขาได้เปลี่ยน Hagia Sophia เป็นมหาวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก (ฝั่งตะวันตก) แต่ทว่าเมื่อชาวไบแซนไทน์ตีชิงเมืองกลับคืนได้ Hagia Sophia จึงกลายเป็นโบสถ์กรีกออโธดอกซ์ตามเดิม

ต่อมาในปี ค.ศ.1453 กองทัพออตโตมันตีกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตก สุลต่านออตโตมันที่ประทับใจในความสวยงามของ Hagia Sophia ได้โปรดให้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้เป็นมัสยิด และโปรดให้สร้างเสา (Minaret) ขึ้นอีก 4 ต้นตามแบบศิลปะอิสลาม

Hagia Sophia จึงได้เป็นมัสยิดจนกระทั่งในปี ค.ศ.1935 ที่มันถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ ปัจจุบัน Hagia Sophia เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศตุรกี

เมื่อย่างก้าวเข้าไปใน Hagia Sophia เราจะพบเห็นศิลปกรรมเก่าแก่อย่างโมเสกจำนวนมากมาย รวมไปถึงการตบแต่งภายในที่งามวิจิตรในแบบไบแซนไทน์ที่เก่าแก่และหาชมได้ยากมาก เพราะฉะนั้นท่านที่สนใจประวัติศาสตร์ อย่าได้พลาดที่จะมาเยี่ยมเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับ

2. Blue Mosque

Blue Mosque หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า Sultan Ahmed Mosque เป็นมัสยิดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงอิสตันบูล และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญไปด้วยพร้อมๆ กัน ภายในมัสยิดยังเก็บร่างของสุลต่านอาห์เหม็ด ผู้สร้างมัสยิดแห่งนี้ไว้ด้วย

Blue Mosque By Jorge Láscar from Australia – The Sultan Ahmed Mosque (Blue Mosque), CC BY 2.0,

ถ้า Hagia Sophia เป็นยอดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ Blue Mosque ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยอดของสถาปัตยกรรมออตโตมัน มัสยิดแห่งนี้มีขนาดใหญ่โต และตบแต่งอย่างอลังการที่สุด ด้านในมัสยิดมีกระเบี้องเซรามิคที่ยอดเยี่ยมที่สุด 20,000 ชิ้น การตบแต่งบริเวณด้านในของมัสยิด เช่นการใช้กระจกและกระเบี้องสีน้ำเงินทำให้มัสยิดแห่งนี้ได้ชื่อว่า Blue Mosque ไปโดยปริยาย

ทั้งนี้ Blue Mosque ใกล้กับ Hagia Sophia มาก (เดินเท้าประมาณ 300 เมตร) นักท่องเที่ยวสามารถเดินเท้าไปเยี่ยมชมสถานที่ทั้งสองได้ในคราวเดียว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก Blue Mosque ยังเป็นศาสนสถาน การสำรวมให้มากจึงเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเวลาเข้าไปในมัสยิดดังกล่าว นอกจากนี้มัสยิดยังปิดเมื่อมีการละหมาด (ทั้งวันมี 5 ครั้ง) เพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงไปเยี่ยมชมในช่วงนั้นครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

3. Topkapi Palace

Topkapi Palace หรือพระราชวังโทพคาปี เป็นพระราชวังเก่าแก่ของสุลต่านแห่งอาณาจักรออตโตมันที่เคยตั้งเมืองหลวงอยู่ที่เมืองแห่งนี้ ตัวพระราชวังเริ่มสร้างในปี ค.ศ.1459 ไม่กี่ปีหลังจากที่ออตโตมันยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลได้สำเร็จ พระราชวังแห่งนี้ผ่านการใช้งานมาถึง 400 ปี จนกระทั่งในช่วงท้ายราชวงศ์ สุลต่านได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจนกระทั่งราชวงศ์สิ้นสุดลง พระราชวังโทพคาปีจึงได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์นับตั้งแต่บัดนั้น

Topkapi Palace By Bjørn Christian Tørrissen CC BY-SA 3.0,

ตัวพระราชวังประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างมากมาย แต่ที่หลักๆ อาคารที่เป็นที่สนใจมากที่สุดคือ “ฮาเร็ม” (Harem) หรือสถานที่ที่เหล่านางในใช้ชีวิตอยู่ ห้องเก็บทรัพย์สมบัติ และท้องพระโรงใหญ่ นักท่องเที่ยวจะได้ทราบว่าบุคคลในวังตั้งแต่สุลต่าน มเหสี นางใน หรือแม้กระทั่งขันทีใช้ชีวิตอยู่อย่างไร ท่านที่ชอบประวัติศาสตร์อย่าได้พลาดพระราชวังนี้เลยครับ

สามารถได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์ของพระราชวัง

4. Süleymaniye Mosque

มัสยิด Süleymaniye เป็นอีกมัสยิดหนึ่งที่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรออตโตมัน ในปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ถือเป็นมัสยิดที่ใหญ่เป็นลำดับสองในกรุงอิสตันบูล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วย

ด้านในของ มัสยิด Süleymaniye By Ggia – Own work, CC BY-SA 3.0,

ตัวมัสยิดสร้างขึ้นตามความประสงค์ของสุลต่านสุไลมานที่ 1 หรือ Suleiman The Magnificent ที่ต้องการจะทำให้พสกนิกรเห็นว่าตนเองเป็น “โซโลมอนองค์ที่สอง” ดังนั้นเรื่องความอลังการและหรูหราย่อมต้องเต็มที่ หลังจากที่สุไลมานสวรรคตแล้ว พระศพถูกนำมาฝังในมัสยิดแห่งนี้ด้วย

จุดชมวิวที่น่าสนใจคือที่สวนหลังมัสยิดแห่งนี้เพราะจะสามารถเห็น Golden Horn และช่องแคบบอสฟอรัสได้อย่างเต็มตา เช่นเดียวกับมัสยิดอื่นๆ การแต่งกายให้ถูกระเบียบเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ

5. Basilica Cistern

Basilica Cistern เป็นที่เก็บน้ำเก่าแก่ที่อยู่ภายใต้พื้นดินเมืองอิสตันบูล แต่นี่ไม่ใช่ที่เก็บน้ำธรรมดา เพราะมันมีอายุเก่าแก่มาก มันใช้ตั้งแต่สมัยจัสติเนียนที่ 1 เลยทีเดียว (ช่วงเดียวกับที่มีโรคระบาดใหญ่ที่นี่) ที่เก็บน้ำนี้ช่วยระบายน้ำให้กับพระราชวังในสมัยไบแซนไทน์ และพระราชวังโทพคาปีด้วย

Basilica Cistern By Dpnuevo – Own work, CC BY-SA 3.0,

แม้ว่าจะปัจจุบันมันยังมีน้ำอยู่ภายใน แต่ความสำคัญมันไม่เท่ากับในอดีตอีกแล้ว มันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนได้ชมความยิ่งใหญ่ทางด้านวิศวกรรมของชาวไบแซนไทน์โบราณ

สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

6. Galata Tower

Galata Tower เป็นหอคอยในกรุงอิสตันบูลที่สร้างขึ้นโดยชาวเจนัวในช่วงยุคกลาง ตัวหอคอยอยู่เหนือจากบริเวณที่ Golden Horn บรรจบกับช่องแคบบอสฟอรัสเล็กน้อย ในอดีตมันเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมือง

Galata Tower By Mark Ahsmann – Own work, CC BY-SA 3.0,

ตัวหอคอยมีทั้งหมดเก้าชั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปถึงชั้นสูงสุดเพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้ จากหอคอยเราสามารถเห็นทั้ง Golden Horn และช่องแคบบอสฟอรัสได้โดยรอบ ทำให้เป็นจุดถ่ายรูปที่น่าสนใจมากจุดหนึ่ง

7. Dolmabahçe Palace

Dolmabahçe Palace เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นเป็นที่ประทับของสุลต่านออตโตมันแทนที่พระราชวังโทพคาปี พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี ตัวพระราชวังไม่เก่าแก่มากนักเพราะสร้างเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1856 หรือมีอายุได้ร้อยกว่าปีเท่านั้นเอง

Dolmabahçe Palace By DavidConFran – Own work, CC BY-SA 3.0,

ทั้งนี้พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหยาดน้ำตาของชาวออตโตมัน เพราะค่าใช้จ่ายในการสร้างเท่ากับรายได้ภาษีทั้งปีของอาณาจักร รัฐบาลออตโตมันสร้างวังนี้ขึ้นโดยการกู้ยืมจากต่างประเทศ และพิมพ์ธนบัตรเป็นจำนวนมาก ทำให้สุดท้ายแล้วรัฐบาลออตโตมันต้องผิดนัดชำระหนี้ในปี ค.ศ.1875

ตัวพระราชวังเป็นผลงานทางสตาปัตยกรรมที่งดงาม เพราะเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่างศิลปะตะวันตกและศิลปะแบบมุสลิม นอกจากนี้ในสวนของพระราชวังก็ยังสวยไม่แพ้ด้านใน ซึ่งเป็นจุดที่เราน่าไปถ่ายรูปเช่นกันครับ

8. Theodosian Walls

Theodosian Walls ในบริเวณที่สุลต่าน Mehmed II แห่งออตโตมันเข้ากรุงคอนสแตนติโนเปิล หลังเมืองถูกตีแตก By Carole Raddato , CC BY-SA 2.0,

Theodosian Walls เป็นกำแพงเมืองเก่าแก่อายุมากกว่า 1,600 ปี ที่ถูกใช้ปกป้องกรุงคอนสแตนติโนเปิลต่อการเข้าโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่า ในปัจจุบันกำแพงนี้ยังอยู่ในสภาพที่เกือบสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่อิสตันบูลแล้ว อย่าได้พลาดที่จะไปชมกำแพงเมืองเหล่านี้ครับ

ส่งท้าย

การเดินทางจากกรุงเทพไปยังอิสตันบูลไม่มีอะไรซับซ้อน เพราะมีสายการบินอย่าง Turkish Airlines ให้บริการบินตรงอยู่แล้วครับ ทำให้คุณสามารถไปถึงมหานครแห่งนี้ภายในเวลาเพียง 10 ชั่วโมงเศษเท่านั้น

[sc name=”travelthai” ][/sc]
Pun Anansakunwat
Pun Anansakunwathttps://victorytale.com/about-victorytale/
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Victory Tale ผมชื่นชอบในหลากหลายสาขาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี ไปจนถึงการลงทุน หลังจากที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia University) ผมก็ได้เป็นนักลงทุนในหุ้น, ติวเตอร์, นักเขียน (ตีพิมพ์ไปแล้ว 3 เล่ม) และในปัจจุบันก็เป็นเจ้าของเว็บไซต์ครับ

สถานที่ท่องเที่ยว

โรงแรมที่พัก

Victory Tale ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปโพสที่ใดทุกกรณี การฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย

error: Content is protected !!