ท่องเที่ยว5 สถานที่น่าไปเที่ยวแห่ง "มัณฑะเลย์" อดีตเมืองหลวงของพม่า

5 สถานที่น่าไปเที่ยวแห่ง “มัณฑะเลย์” อดีตเมืองหลวงของพม่า

มัณฑะเลย์ (Mandalay) เป็นเมืองหลวงสุดท้ายของอาณาจักรพม่าก่อนที่จะตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แม้ว่าสมัยอาณานิคมจะทำให้สิ่งก่อสร้างหลายแห่งได้รับความเสียหายไปมาก แต่มัณฑะเลย์ยังหลงเหลือความยิ่งใหญ่ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสได้อยู่

สถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจของมัณฑะเลย์แทบทั้งหมดเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและประวัติศาสตร์พม่า ดังนั้นท่านที่หลงใหลในความงดงามของสถาปัตยกรรม อย่าได้พลาดที่จะมาเที่ยวที่นี่ครับ

1. วัดพระมหามัยมุนี

วัดพระมหามัยมุนี (Mahamuni Buddha Temple) เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมือง เพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมัณฑะเลย์ และหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานของพม่า

พระมหามัยมุนี By Wagaung at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0,

พระพุทธรูปนี้สร้างขึ้นโดยชาวยะไข่และได้ถูกนำมายังพม่าในสมัยของพระเจ้าโบดอพญา (พระเจ้าปดุง) ตัวพระพุทธรูปมีสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ชาวพม่าคิดว่าพระพุทธรูปดังกล่าวมีชีวิตจึงเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้มาก

ดังนั้นที่วัดจะมีพิธีล้างหน้าขององค์พระพุทธรูปทุกวันในเวลาเช้า (ประมาณตี 4-5) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพิธีดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดครับ

2. เจดีย์กุโสดอ

เจดีย์กุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) เป็นเจดีย์ในศาสนาพุทธ และตั้งอยู่ที่บริเวณตีนเขา Mandalay Hill ตัวเจดีย์สร้างขึ้นแบบเดียวกับเจดีย์ชเวซิกองที่พุกาม ซึ่งเป็นศิลปะพม่าแบบแท้ๆ

เจดีย์ไตรปิฎก By Foriskak and Wagaung, CC BY-SA 3.0,

อย่างไรก็ตามจุดเด่นของที่นี่ไม่ใช่เจดีย์องค์หลัก แต่เป็นเจดีย์องค์เล็กที่มีมากถึง 729 แห่ง และตั้งอยู่รายรอบเจดีย์องค์ใหญ่ ทุกเจดีย์จะมีแผ่นดินตั้งอยู่ด้านใน และแต่ละแห่งจะจารึกส่วนของพระไตรปิฏกแบบเถรวาทเอาไว้ เมื่อรวมครบทุกเจดีย์จะได้พระไตรปิฏกที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบพอดิบพอดี

3. Mandalay Hill

Mandalay Hill เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ บนภูเขามีเจดีย์และวิหารอยู่หลายแห่ง ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพม่ามาเป็นเวลานานนับร้อยปีแล้ว ชาวพม่ามักจะเดินเท้าขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของยอดเขา เพราะเชื่อว่าจะได้บุญมาก

Mandalay Hill By Stefan Fussan, CC BY-SA 3.0,

ด้านบนภูเขามีเจดีย์ชื่อ Sutaungpyei ตั้งอยู่ ซึ่งชาวพม่าเชื่อว่าเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อขึ้นมาถึงที่นี่ นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมัณฑะเลย์ได้โดยรอบ บางคนถึงชอบขึ้นมาดูดวงอาทิตย์ตกบนภูเขาแห่งนี้

4. พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) เป็นพระราชวังเก่าที่กษัตริย์พม่าเคยใช้เป็นที่ประทับ นั่นคือในสมัยพระเจ้ามินดง และพระเจ้าธีบอ (หรือสีป่อ) ก่อนที่พม่าจะเสียเอกราชให้กับอังกฤษ

พระราชวังมัณฑะเลย์ By Hybernator

สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างมากกับประวัติศาสตร์พม่า หลายเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นที่นี่ อาทิเช่น การยอมจำนนของพระเจ้าธีบอต่อกองทัพอังกฤษเป็นต้น

นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆ ของราชสำนักพม่าได้ในบริเวณท้องพระโรงที่พระเจ้ามินดงใช้ว่าราชการ หรือ หอคอยที่พระนางศุภยลัตขึ้นไปดูกองทัพอังกฤษยาตราทัพเข้าเมือง

อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งที่สิ่งก่อสร้างเดิมถูกทำลายไปเกือบหมดแล้ว เพราะการปล้นสะดมและสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเพียงอารามชเวนันดอที่ตั้งอยู่ใกล้กับ Mandalay Hill เท่านั้นที่เป็นส่วนที่เหลืออยู่จริงๆของพระราชวังเก่า ขณะที่ในพระราชวังมัณฑะเลย์เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิมทั้งสิ้น

ถ้าเราเปรียบกันแล้ว สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวังที่สร้างขึ้นใหม่ไม่อาจเทียบกับในอดีตได้เลย พระราชวังแห่งนี้จึงเป็นเพียง “เงา” ของความยิ่งใหญ่ในอดีตกาลเท่านั้น

5. ฐานเจดีย์มินกุน

ฐานเจดีย์มินกุน เป็นเจดีย์ขนาดยักษ์ที่สร้างไม่เสร็จ ส่วนที่เสร็จสิ้นมีแต่เพียงฐานเท่านั้น ตัวฐานเจดีย์ตั้งอยู่ในเมืองมินกุน เมืองเล็กๆ ที่ห่างจากมัณฑะเลย์ไปประมาณ 10 กิโลเมตร

ฐานเจดีย์มินกุน By Movingsaletoday, Rich Torres, Burlingame, California, USA – Own work, CC BY-SA 4.0,

เจดีย์แห่งนี้เริ่มต้นสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าโบดอพญา ผู้ตั้งความปรารถนาว่าเจดีย์แห่งนี้จะใหญ่ที่สุดในโลกอย่างที่ไม่มีที่ใดมาเปรียบได้ หากแต่ว่าพระองค์สวรรคตเสียก่อน ทำให้การสร้างเจดีย์ถูกยกเลิกไป

อย่างไรก็ตามฐานเจดีย์ก็แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถ้าเจดีย์เสร็จสมบูรณ์จริงๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังมีการจัดแสดงระฆังมินกุน ระฆังที่สามารถสั่นได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย

นักท่องเที่ยวมักเดินทางมาเยี่ยมเยือนฐานเจดีย์ด้วยการนั่งเรือ เพราะจะได้ชมวิวริมฝั่งแม่น้ำอิระวดี ระยะเวลาที่ใช้จะอยู่ที่ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเที่ยวครับ

ส่งท้าย

นอกเหนือจาก 5 สถานที่นี้เหล่านี้แล้ว มัณฑะเลย์และมินกุนยังมีวัดวาอารามอีกหลายแห่งที่น่าสนใจอาทิเช่น

  • เจดีย์สัณฑมุนี (Sandamuni Paya) – เจดีย์ที่อยู่ใกล้กับ Mandalay Hill และมีพระพุทธรูปที่ทำจากเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  • Kyauk Taw Gyi Pagoda – เจดีย์ที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สร้างมาจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียว ตัวเจดีย์ตั้งอยู่ใกล้ Mandalay Hill เช่นกัน
  • Hsinbyume Pagoda – เจดีย์ที่เมืองมินกุนที่สร้างตามแบบเขาพระสุเมรุ
[sc name=”travelthai” ][/sc]

บทความการศึกษา

Victory Tale ไม่อนุญาตให้คัดลอกบทความไปโพสที่ใดทุกกรณี การฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย

error: Content is protected !!